Kyrkor med Albertus Pictor

Almunge (Uppland)
Bromma (Stockholm)
Bälinge (Uppland)
Danmark (Uppland)
Dingtuna (Västmanland)
Ed (Uppland)
Floda (Sörmland)
Helga Trefaldighet (Uppsala)
Husby-Sjutolft (Uppland)
Håbo-Tibble (Uppland)
Härkeberga (Uppland)
Härnevi (Uppland)
Kalmar (Uppland)
Kumla (Västmanland)
Lid (Sörmland)
Nederluleå (Norrbotten)
Odensala (Uppland)
S Per (Uppsala)
Sala (Västmanland)
Sollentuna (Uppland)
Solna (Uppland)
Storkyrkan (Stockholm)
Torshälla (Sörmland)
Täby (Uppland)
Uppsala domkyrka (Uppland)
Vadsbro (Sörmland)
Vaksala (Uppland)
Vansö (Sörmland)
Vittinge (Uppland)
Vårdinge (Sörmland)
Vänge (Uppland)
Västerås domkyrka (Västmanland)
Yttergran (Uppland)
Ösmo (Sörmland)
Österunda (Uppland)
Övergran (Uppland)